งานศิลปะจากเงากระจก

ภาพเหล่านี้เหมือนภาพวาด แต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่ภาพวาด เพราะมันเป็นกระจกที่สร้างภาพลวงตาขึ้นมาให้เหมือนภาพวาด โดยสะท้อนเงาของทางธรรมชาติ ฉากภาพที่เห็นเป็นทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรี ( Joshua Tree National Park ) สถานที่ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องควาวมสวยงามของหิน ผู้สร้างงานชิ้นนี้คือ Daniel Kukla ช่างเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะเอามากๆ


via : [highlight style=’smoke’] thisiscolossal.com[/highlight]

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.