ที่นั่งสาธารณะไอเดียสร้างสรรค์

ที่นั่งสาธารณะไอเดียสร้างสรรค์นี้ออกแบบโดย Jeppe Hein ศิลปินชาวเดนมาร์ก เป็นที่นั่งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนมีการเริ่มต้นในการสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แทนที่จะเป็นที่นั่งธรรมดาไม่มีเรื่องเล่นหรือน่าสนใจ แต่ที่นั่งนี้ได้ทำลายความคิดเดิมๆ ไป ทั้งเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่เมื่อได้นั่งที่นั่งเหล่านี้คงจะมีเรื่องเล่า มีเรื่องเล่น ให้สนุก การนั่งรอ นั่งคอยจึงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

ที่นั่งสาธารณะ

 

via : [highlight style=’smoke’] toxel [/highlight]

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.