การตกแต่งภายในของโรงแรม 25hours,ประเทศเยอรมัน

การตกแต่งภายในของโรงแรม 25hours จากเมืองซูริก ประเทศเยอรมัน โดย Alfredo Haberli เป็นตกแต่งที่มีความสวยงามพิถีพิถันในเรื่องของสี ที่ใช้สีเข้ม ผสมผสานให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน มีชิวิตชีวา ในแบบคนเมือง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

การตกแต่งภายในของโรงแรม

 

via : [highlight style=’smoke’] mocoloco [/highlight]

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.