Echoism Chair เก้าอี้ดนตรี

Echoism Chair ออกแบบโดย JaeYoung Jang เป็นเก้าอี้ที่ผสมผสานความเป็นศิลปะ แตกต่างจากเก้าอี้ทั่วไป ขอเรียกเก้าอี้ตัวนี้ว่า เก้าอี้ดนตรี นอกจากนั่งปกติธรรมดาเหมือนเก้าอี้ทั่วไปแล้ว เก้าอี้ตัวนี้ยังสามารถให้คุณดีดสาย ที่ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนสายกีตาร์ เล่นเป็นเพลงไพเราะ ไม่ต่างจากดนตรีเครื่องสายชนิดอื่นๆ นั่งเพลินๆ ดีดสายกีตาร์เป็นเสียงดนตรีเพลงไพเราะๆ ได้บรรยากาศอย่างยิ่ง (แต่คุณต้องเล่นดนตรีเป็นด้วยนะ ^^)

เก้าอี้ดนตรี

เก้าอี้ดนตรี

เก้าอี้ดนตรี

 via : [highlight style=’smoke’] sub-studio [/highlight]

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.