Tower of ring – หอคอยวงแหวน

Tower of ring หอคอยวงแหวน สถานที่สำคัญ และมีความหมาย ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมใหม่ของเมืองเทียนจิน ประเทศจีน หอคอยแห่งนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เมตร และมีความสูง 64 เมตรจากชั้นใต้ดิน มีไฟ LED ฝังในเหล็กบล็อก ให้แสงว่างที่สวยงาม อลังการณ์ ในยามค่ำคืน Tower of ring เป็นหอคอยโปร่งใสตั้งอยู่ใจกลางของจัตุรัส มีส่วนสำคัญในการหลอมรวมความรู้สึกให้คนผ่านไปผ่านมาดูเป็นมิตรแท้ เพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower-of-ring-11

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

Tower of ring

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
ทีมงานออกแบบ : EASTERN design office + KAWAGUCHI & ENGINEERS
ช่างภาพ : Koichi Torimura

via : archdaily

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.