งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์ ” Matchstickmen” สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเยอรมัน Wolfgang Stiller เป็นไม้ขีดไฟยักษ์ซึ่งมีการถูกเผาใช้งานแล้ว หัวไม้ขีดมีลักษณะเหมือนหัวมนุษย์สีดำ ถูกจัดเก็บไว้ในกล่องที่ออกแบบเหมือนโลงศพ และมีกระจายอยู่ที่พื้นบ้าง ชวนให้ดูสมจริงยิ่งขึ้น

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

งานศิลปะ ไม้ขีดไฟยักษ์

via : laughingsquid, likecool, designboom

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.