ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

จะเป็นอย่างไรหากเรามีบ้านหรือ ห้องใต้น้ำ (Underwater Room) ในท้องทะเลที่เต็มไปด้วยปะการังสวยงาม พร้อมปลาทะเลที่แหวกว่ายให้รับชมกันอย่างใกล้ชิดติดหน้าต่างประตูบ้าน ความฝันให้บ้านอยู่ใต้น้ำได้เกิดขึ้นแล้วจากการออกแบบโดย The Manta Limited / Genberg Art UW Ltd, การออกแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนต่อแรงดันน้ำ ทั้งไม้และกระจก ดูไกลๆ เหมือนเป็นบ้านหรือแพลอยน้ำ แต่พิเศษคือมีห้องด้านล่าง เป็นห้องพิเศษที่มีทางเชื่อมทั้งสองชั้นไว้ด้วยกัน จะชื่นชมบรรยากาศบนท้องทะเลสวยงามก็ได้ หรือจะลงรับชมสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลก็เยี่ยมสุดจะบรรยาย ของห้องใต้น้ำ (Underwater Room)

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room

ห้องใต้น้ำ Underwater Room
(The Manta Resort in Tanzania)

ขอบคุณภาพจาก
architizer

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.