50 สวนอังกฤษ (English Gardens)

50 สวนอังกฤษ (English Gardens)

ชม 50 สวนอังกฤษ (English Gardens) เพื่อเป็นไอเดียและแรงบันดาลใจในการออกแบบสวนในบ้านของคุณ มีให้ชมทั้งสวนคอทเทจ สวนคลาสสิค สวนประดิษฐ์ หรือสวนผสมที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ยังคงกลิ่นอายของ สวนอังกฤษ (English Gardens) ไว้ได้อย่างลงตัว

จุดสังเกตของ สวนอังกฤษ (English Gardens) ที่เห็นเด่นชัด คือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ดูเป็นระเบียบ มีแบบแผน ให้ความสำคัญกับพื้นที่สนามหญ้าพอสมควรทำให้บ้านที่ตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษดูโปร่งโล่ง หากบ้านของคุณมีพื้นที่ของบ้านมากเป็นพิเศษ การตกแต่งสวนอังกฤษ (English Gardens) ก็เป็นไอเดียแต่งสวนที่น่าสนใจมากๆ เลยทีเดียว

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

สวนสวย สไตล์อังกฤษ (English Garden)

ขอบคุณภาพจาก
houseandgarden.co.uk

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.