แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น

ชม แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน ผนังด้านหน้าส่วนใหญ่เป็นกระใจใสบานใหญ่ เปิดรับแสงธรรมชาติ มีชานไม้ ชายคา สำหรับนั่งพักผ่อนใหญ่ใจ ชมธรรมชาติรอบๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว

การตกแต่งภายในบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L ก็คงความโมเดิร์นเรียบง่าย ใช้โทนสีขาวเป็นหลัก สอดรับกับการรับแสงแและวิวธรรมชาติด้านนอกผ่านกระจกใสบานใหญ่ ซึ่งมีทั่วทุกมุมาของบ้าน ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบๆ

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบแปลนข้อมูลพื้นฐานของบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน หลังนี้
แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

แบบบ้านไม้โมเดิร์น รูปทรงตัวแอล L หลังคาแบน

ขอบคุณภาพจาก
johansundberg.com

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.