บ้านพังก็เป็นศิลปะได้

- Advertisement -

ประติมากรรมบ้านพังนี้ออกแบบโดย Ofra Lapid งานศิลปะบ้านพังนี้ผู้เขียนคิดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจจากบ้านที่ถูกพายุพัดถล่ม เพราะดูจากอาการแล้วมีการเอนเอียงของบ้าน หรือกระทั่งบ้านที่สร้างไม่เสร็จ ปล่อยให้รกร้างไร้คนเหลียวแล ข้อคิดที่ได้จากงานศิลปะบ้านพังนี้คงจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง ถ้าโครงสร้างบ้านไม่แข็งแรง ถูกกระแสลมแรงก็อาจพังครืนล้มลงได้

ศิลปะบ้านพัง

ศิลปะบ้านพัง

ศิลปะบ้านพัง

ศิลปะบ้านพัง

- Advertisement -

ศิลปะบ้านพัง

ศิลปะบ้านพัง

ศิลปะบ้านพัง

ศิลปะบ้านพัง

 

via : [highlight style=’smoke’] booooooom [/highlight]

 

- Advertisement -