บ้านไม้หลังเล็กกลางทุ่ง-แบบอย่างบ้านพอเพียง

- Advertisement -

แบบอย่างบ้านพอเพียง

บ้านไม้หลังเล็กกลางทุ่ง แบบอย่างบ้านพอเพียง เป็นแนวคิดในการใช้ชิวิตเพื่อเชื่อมคนกับธรรมชาติให้มีความใกล้ชิดและกลมกลืนกัน จากโครงสร้างรูปแบบบ้านง่ายๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากยุ้งฉ้างเก็บข้าวของชาวนา มาสู่การสร้างที่อยู่อาศัยรายล้อมด้วยธรรมชาติ การออกแบบบ้านที่เน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติ ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ หาได้ง่ายในท้องถิ่น จากบ้านตัวอย่างที่นำก้อนฟางขนาดใหญ่มาหุ้มรอบบ้าน หลังคาที่ใช้โลหะสังกะสี วัสดุที่ทำหน้าที่เก็บคาร์บอนและอาคารมีการระบายอากาศตามธรรมชาติ ผ่านประตูหน้าต่างและช่องใต้หลังคา โดยรวมถือได้ว่าบ้านไม้หลังเล็กหลังนี้เป็นบ้านรักษ์โลก มีการใช้ต้นทุนที่ต่ำ แต่มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูง บ้านสไตล์จึงขอยกให้บ้านหลังนี้เป็นแนวทางในการสร้างบ้านสำหรัีบบ้านในชุมชนที่ห่างไกล อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้แหล่งทำการเกษตร เพื่อความสุข ความพอเพียงและเติบโตอย่างยั่งยืน

แบบอย่างบ้านพอเพียง

แบบอย่างบ้านพอเพียง

แบบอย่างบ้านพอเพียง

แบบอย่างบ้านพอเพียง

- Advertisement -

แบบอย่างบ้านพอเพียง

แบบอย่างบ้านพอเพียง

แบบอย่างบ้านพอเพียง

แบบอย่างบ้านพอเพียง

via : [highlight style=’smoke’] inhabitat [/highlight]

 

- Advertisement -