บ้าน ECO บ้าน2ชั้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -

บ้าน ECO บ้าน2ชั้น

โครงการบ้านพักอาศัย บ้าน ECO บ้าน2ชั้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์รอบบ้านที่ถูกออกแบบมาไม่ซ้ำกันในแต่ละหลัง แต่ดูกลมกลืน สวยงาม มีถนนที่สามารถเดินตัดผ่านเป็นเส้นทางสายเดียวกันตรงหน้าบ้าน ไม่มีรั้วกันระหว่างบ้าน ดูเป็นชุมชนที่อบอุ่นน่าอยู่เป็นอย่า่งมาก ยามค่ำคืนมีแสงจากโคมไฟที่ถูกติดตั้งตามเส้นทางถนน และเสากลางสนามหญ้า ดูสวยงาม เป็นระเบียบ เมื่อมองจากภาพในระยะไกล โครงการนี้ยังมีข้อพิเศษสำคัญ คือ ได้นำเอาแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการประหยัดพลังงานมาใช้ บรรยากาศที่อบอุ่น ไม่หรูหรามาก แต่ใส่ใจเรื่องธรรมชาติ เหมาะสมกับการเป็น บ้าน ECO บ้านที่รักษ์โลกอย่างยิ่ง

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

- Advertisement -

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

บ้าน ECO

ชื่อโครงการ Residence Santa Caterina
ผู้ออกแบบ Studio Alberto Apostoli

via : design-milkalbertoapostoli

 

- Advertisement -