หน้าแรก 50 สุดยอดการออกแบบนวัตกรรมในปี 2012 4-Chameleon-Bandage-–-Band-aid-Redesign-by-Xue-Xing-Wu-Zi-Yu-Li-Yue-Hua-Zhu-Zhi-Qiang-Wang

4-Chameleon-Bandage-–-Band-aid-Redesign-by-Xue-Xing-Wu-Zi-Yu-Li-Yue-Hua-Zhu-Zhi-Qiang-Wang

3-Almighty-Board-Digital-Kitchen-Assistant-by-Jaewan-Jeong
5-Warm-On-–-Bathtub-Warming-Stones-by-Sunmi-Hwang-Hyunjoo-Lee-Jiwon-Seok
- Advertisement -