หน้าแรก 50 สุดยอดการออกแบบนวัตกรรมในปี 2012 5-Warm-On-–-Bathtub-Warming-Stones-by-Sunmi-Hwang-Hyunjoo-Lee-Jiwon-Seok

5-Warm-On-–-Bathtub-Warming-Stones-by-Sunmi-Hwang-Hyunjoo-Lee-Jiwon-Seok

4-Chameleon-Bandage-–-Band-aid-Redesign-by-Xue-Xing-Wu-Zi-Yu-Li-Yue-Hua-Zhu-Zhi-Qiang-Wang
6-Lifebook-Concept-Laptop-Concept-by-Prashant-Chandra
- Advertisement -