ชมการตกแต่งสำนักงาน ออฟฟิศ Google

- Advertisement -

ชมการตกแต่งสำนักงาน ออฟฟิศ Google จากเมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เป็นสำนักงานใหม่ ออกแบบโดย Camenzind Evolution ร่วมมือกับ Setter Architects and Studio Yaron Tal ใช้พื้นที่ 8 ชั้น บนตึก Electra Tower เป็นไอเดียการตกแต่งสำนักงานที่น่าทึ่ง ให้มุมมองแปลกใหม่ ในแบบฉบับของ Google เน้นการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวความคิดของ Google ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานแบบใหม่ เกือบ 50% ของพื้นที่ถูกจัดสรรค์เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้เกิดการสื่อสาร เปิดโอกาสมากมายเพื่อให้พนักงานทำงานร่วมกัน และสื่อสารกันกับคนอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมที่อำนวย แต่ละชั้นถูกออกแบบด้วยลักษณะที่แตกต่างกัน ผสมผสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายของประเทศอิสราเอลมาตกแต่งสวยงาม ร่วมสมัย ได้อย่างลงตัว

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

- Advertisement -

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

google-tel-aviv-office-design-19

google-tel-aviv-office-design-20

google-tel-aviv-office-design-21

google-tel-aviv-office-design-22

google-tel-aviv-office-design-23

google-tel-aviv-office-design-24

google-tel-aviv-office-design-25

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

ออฟฟิศ Google

via : officesnapshots

- Advertisement -