โคมไฟเห็ด ใช้หลอดไฟ LED ขนาดจิ๋ว สวยงาม

8,849 views

โคมไฟเห็ด ใช้หลอดไฟ LED ขนาดจิ๋ว สวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ ดูเป็นธรรมชาติ เหมือนของจริงมากๆ มีการทำฐานจากขอนไม้เก่าๆ ให้เหมือนของจริงยิ่งขึ้น ตามธรรมชาติที่เห็ดงอกและอาศัยอยู่  มีสวิทช์เปิดปิด ติดตั้งบนขอนไม้ สามารถใช้งานได้สะดวก นำไปประดับตกแต่งห้องนอน ช่างดูสวยงาม โรมแมนติก มากๆ

โคมไฟเห็ด

โคมไฟเห็ด

โคมไฟเห็ด

โคมไฟเห็ด

โคมไฟเห็ด

โคมไฟเห็ด

โคมไฟเห็ด

โคมไฟเห็ด

via : enpundit