ชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ ออกแบบเป็นลายเส้นงานวาด

- Advertisement -

ไอเดียแปลกใหม่ของเฟอร์นิเจอร์มักจะมีให้เห็นบ่อยครั้ง ไอเดียนี้ก็เหมือนกันเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ ออกแบบเป็นลายเส้นงานวาด สวยงามแตกต่าง ออกแบบโดย Jin il Park จากประเทศเกาหลีใต้ นักออกแบบได้นำแนวคิด แบบอย่างของการร่างรูปแบบลายเส้นบนกระดาษ มาประยุกต์ให้เกิดเป็นงานลายเส้นเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โคมไฟที่จับต้องได้

ชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ

ชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ

ชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ

ชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ

- Advertisement -

ชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ

ชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ

ชุดเฟอร์นิเจอร์ศิลปะ

drawing-furniture-08

- Advertisement -