วันศุกร์ 1 ธันวาคม 2023

amazing-chinese-hakka-round-house-03

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน (Hakka Round house)
amazing-chinese-hakka-round-house-02
amazing-chinese-hakka-round-house-04