วันศุกร์ 1 ธันวาคม 2023

amazing-chinese-hakka-round-house-04

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน (Hakka Round house)
amazing-chinese-hakka-round-house-03
amazing-chinese-hakka-round-house-05