วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2023

amazing-chinese-hakka-round-house-06

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน (Hakka Round house)
amazing-chinese-hakka-round-house-05
amazing-chinese-hakka-round-house-07