วันพุธ 29 พฤศจิกายน 2023

amazing-chinese-hakka-round-house-07

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน (Hakka Round house)
amazing-chinese-hakka-round-house-06
amazing-chinese-hakka-round-house-08