วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2023

amazing-chinese-hakka-round-house-08

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน (Hakka Round house)
amazing-chinese-hakka-round-house-07
amazing-chinese-hakka-round-house-09