วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2023

work-desk-03

โต๊ะไม้ นั่งทำงาน
work-desk-02
work-desk-04