วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

amazing-chinese-hakka-round-house-05

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน (Hakka Round house)
amazing-chinese-hakka-round-house-04
amazing-chinese-hakka-round-house-06