วันศุกร์ 1 ธันวาคม 2023

japanese-gardens-01

สวนสไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Gardens)
japanese-gardens-02