แบบโต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋

- Advertisement -

แบบโต๊ะทำงาน

ชมไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ พื้นโต๊ะออกแบบเหมือนพื้นปูนซีเมนต์ ส่วนมุมด้านขวามีช่องเป็นรูปวงกลมและสี่เหลี่ยม สำหรับวางขวดน้ำและอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือเครื่องๆ ไม้ เครื่องมืออื่นๆ สำหรับการทำงาน มาพร้อมกับลิ้นชักไม้ที่ตัดกันกับพื้นโต๊ะได้อย่างลงตัว ส่วนขาตั้งเป็นเหล็กทาสีเหลืองสวยงาม ช่วยสร้างอารมณ์และบรรยากาศให้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

- Advertisement -

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ไอเดียการออกแบบ โต๊ะทำงาน ดีไซน์เก๋ไก๋ มีศิลปะ

ออกแบบโดย
vagurinka

- Advertisement -