ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันสวยงาม

ไอเดียตกแต่งผนังห้อง

ชม ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม เป็นงานฝีมือในรูปแบบร่วมสมัย ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับห้องดูมีชีวิตชีวา ดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยผนังห้องถูกเจาะรูอย่างเป็นระเบียบ หากมองในภาพรวมจะเป็นจุดต่อเนื่องเป็นเส้นกริดในแนวทแยง รูปแบบการเรียงจุดต่อเนื่องให้เป็นภาพนี้เป็นเทคนิคที่พบได้ในงานศิลปะญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Sashiko” ระหว่างเส้นกริดนี้ได้ถูกปักร้อยเส้นไหมพรมผ้าฝ้ายที่มีสีสันสดใสระหว่างจุดต่อจุดจนเกิดเป็นรูปใบไม้ดอกไม้

ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันสวยงาม

ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันสวยงาม

ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันสวยงาม

ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันสวยงาม

ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันสวยงาม

ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันสวยงาม

ไอเดียตกแต่งผนังห้อง เจาะรูผนังแล้วถักด้วยไหมพรหม มีสีสันสวยงาม

ออกแบบโดย TRIPASAI ARCHITECT
ภาพถ่ายโดย Ketsiree Wongwan
Project “Embroidered Flower Lobby