วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2024

dry-creek-bed-07

สวนหิน ลำธารหิน ตกแต่งสวน
dry-creek-bed-06
dry-creek-bed-08