วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2024

dry-creek-bed-09

สวนหิน ลำธารหิน ตกแต่งสวน
dry-creek-bed-08
dry-creek-bed-10