วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2024

dry-creek-bed-20

สวนหิน ลำธารหิน ตกแต่งสวน
dry-creek-bed-19
dry-creek-bed-21