วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2024

dry-creek-bed-22

สวนหิน ลำธารหิน ตกแต่งสวน
dry-creek-bed-21
dry-creek-bed-23