วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2024

stone-house-01

แบบบ้านหลังเล็ก ด้านนอกผนังหิน ภายในผนังไม้
stone-house-02