วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2024

stone-house-06

แบบบ้านหลังเล็ก ด้านนอกผนังหิน ภายในผนังไม้
stone-house-05