บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท

ชม บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ มีระเบียงด้านหน้า เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เรียบง่าย มีเก้าอี้ และเปลนอน ให้ได้ผ่อนคลายกับสวนสีเขียวรอบๆ บ้าน ภายในตกแต่งเรียบง่ายแบบสไตล์รีสอร์ท ดูน่าอยู่ ใช้งานไม้เป็นหลัก ทำให้รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมภายนอก

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์รีสอร์ท หลังเล็กๆ

ขอบคุณภาพจาก
boutique-homes