30 บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

18824

บ้านไม้สไตล์ยุโรป

ชม 30 บ้านไม้สไตล์ยุโรป มีทั้งบ้านชั้นเดียว บ้านชั้นครึ่ง และบ้านสองชั้น หลังคาหน้าจั่วสามเหลี่ยม เหมาะเป็นไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด ที่มีพื้นที่รอบๆ สามารถจัดเป็นสวน หรือเป็นฟาร์มเพาะปลูกพืชผักต่างๆ นอกจากลายผนังไม้ที่สร้างความเรียบง่าย สวยงามแล้ว เสาไม้ชายคาก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจ บ้านไม้บางหลังมีการแกะสลักลวดลายเสาไม้ให้ดูน่าสนใจ ก็เป็นการเติมความสวยงาม เติมศิลปะให้กับบ้านได้อย่างลงตัว ในแบบฉบับของบ้านไม้สไตล์ยุโรป

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป บ้านชั้นเดียวหลังเล็ก มีสนามหญ้าและต้นไม้ล้อมรอบ สร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่ของบ้าน
บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ฟาร์มเพาะปลูก รอบๆ เป็นพื้นสนามหญ้าสีเขียว ได้บรรยากาศความอบอุ่น
บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

บ้านไม้สไตล์ยุโรปชั้นครึ่ง ต่อเฉลียงบ้านด้านข้างไว้เป็นพื้นที่นั่งพักผ่อน รับบรรยากาศของสวน ฟาร์ม โดดเด่นด้วยงานไม้ที่มีการแกะสลักลวดลายต่างๆ ให้ดูมีศิลปะ
บ้านไม้สไตล์ยุโรป ไอเดียสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัด

ขอบคุณภาพจาก
arca.lt, lubas.lt

บทความก่อนหน้านี้บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน ยกพื้นสูง สไตล์ล้านนา
บทความถัดไปบ้านไม้ยกพื้นสไตล์ล้านนา แทรกอยู่ท่ามกลางสวนต้นไม้