บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์ หลังคาทรงมนิลา

4150

บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์

ชม บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์ หลังคาทรงมนิลา ลักษณะเหมือนบ้านไม้ยกพื้นโบราณทางภาคใต้ของไทยเรา อยู่ในสวนมีต้นไม้ล้อมรอบ ร่มรื่น โปร่งโล่ง เป็นบรรยากาศของบ้านที่น่าอยู่มากๆ และยังเป็นแนวคิดของการสร้างบ้านที่สอดคล้องกับสภาพอากาศแบบทรอปิคอล หรือเขตร้อนชื้น ที่มีทั้งฝน ทั้งแดด ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา ตัวบ้านมีใต้ถุนที่เปิดโล่ง มีหน้าต่างประตูรอบด้าน ทำให้อากาศไหลเวียน ถ่ายเทได้สะดวก ทำให้ได้รับอากาศที่เย็นสบายได้ตลอดทั้งวัน และยังได้ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยกรองแสงแดดยิ่งทำให้บ้านไม้ยกพื้นหลังนี้มีอากาศที่เย็นสบายๆ น่าอยู่มากๆ เลยทีเดียว

บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์ หลังคาทรงมนิลา

บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์ หลังคาทรงมนิลา

บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์ หลังคาทรงมนิลา

บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์ หลังคาทรงมนิลา

บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์ หลังคาทรงมนิลา

บ้านไม้ยกพื้นโบราณ สไตล์มาเลย์ หลังคาทรงมนิลา

ขอบคุณภาพจาก – Charming Malay-style chalet, ลังกาวี มาเลเซีย
airbnb.com

บทความก่อนหน้านี้บ้านไม้เท่ๆ 2 ชั้น สไตล์ญี่ปุ่น สวยงามด้วยเสาไม้คานไม้ท่อนใหญ่
บทความถัดไปแบบบ้านพอเพียง ทำสวนปลูกผักใช้ชีวิตในชนบท จากญี่ปุ่น