วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

Hut-Rice-field-View-in-ChiangMai-12

กระท่อมไม้ไผ่ (Hut) บรรยากาศสงบ ท่ามกลางทุ่งนาข้าว
Hut-Rice-field-View-in-ChiangMai-11