วันพฤหัสบดี 25 เมษายน 2024

traditional-malay-house-03

บ้านไม้ยกพื้นประยุกต์ ร่วมสมัย สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาวมาเลย์
traditional-malay-house-02
traditional-malay-house-04