วันจันทร์ 22 เมษายน 2024

traditional-malay-house-05

บ้านไม้ยกพื้นประยุกต์ ร่วมสมัย สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาวมาเลย์
traditional-malay-house-04
traditional-malay-house-06