วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

traditional-malay-house-07

บ้านไม้ยกพื้นประยุกต์ ร่วมสมัย สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาวมาเลย์
traditional-malay-house-06
traditional-malay-house-08