วันจันทร์ 22 เมษายน 2024

traditional-malay-house-09

บ้านไม้ยกพื้นประยุกต์ ร่วมสมัย สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาวมาเลย์
traditional-malay-house-08
traditional-malay-house-10