วันอาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2024

cozy-wooden-2-story-house-08

บ้านไม้สองชั้น มีระเบียงชั้นบน-ล่าง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชนบท
cozy-wooden-2-story-house-07
cozy-wooden-2-story-house-09