วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2024

cozy-wooden-2-story-house-13

บ้านไม้สองชั้น มีระเบียงชั้นบน-ล่าง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชนบท
cozy-wooden-2-story-house-12
cozy-wooden-2-story-house-14