วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024

cozy-wooden-2-story-house-17

บ้านไม้สองชั้น มีระเบียงชั้นบน-ล่าง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชนบท
cozy-wooden-2-story-house-16
cozy-wooden-2-story-house-18