วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024

Chiang-Mai-Traditional-Farm-House-04

บ้านไร่ผนังไม้ไผ่ มีระเบียงชมวิวทุ่งนาและธรรมชาติ อยู่เรียบง่ายแบบวิถีชีวิตเกษตรกร
Chiang-Mai-Traditional-Farm-House-03
Chiang-Mai-Traditional-Farm-House-05