วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2024

japanese-traditional-house-in-countryside-08

บ้านไม้ชั้นครึ่งสไตล์ญี่ปุ่น ประยุกต์ร่วมสมัย ในพื้นที่ชนบทล้อมรอบด้วยภูเขาและนาข้าว
japanese-traditional-house-in-countryside-07
japanese-traditional-house-in-countryside-09