วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024

traditional-southern-thai-house-01

บ้านไม้ยกพื้นสูง แบบบ้านทรงไทยโบราณดั้งเดิม(ภาคใต้) ใช้วัสดุโบราณหายาก
traditional-southern-thai-house-02