บ้านยกพื้นหลังเล็ก หน้าต่างไม้แบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า

- Advertisement -

บ้านยกพื้นหลังเล็ก

ชม บ้านยกพื้นหลังเล็ก ใต้ถุนต่ำลาดพื้นปูนเรียบ ง่ายต่อการทำความสาะอาด หน้าต่างไม้ทำแบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้าพร้อมตั่งไม้ที่นั่ง เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากเรือนไทยโบราณมาประยุกต์กับสมัยใหม่ ผสมผสานงานไม้และงานปูให้เกิดเป็นบ้านเล็ก ๆ ที่สวยงาม น่าอยู่อาศัย

บ้านยกพื้นหลังเล็ก หน้าต่างไม้แบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า

บ้านยกพื้นหลังเล็ก หน้าต่างไม้แบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า

บ้านยกพื้นหลังเล็ก หน้าต่างไม้แบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า

บ้านยกพื้นหลังเล็ก หน้าต่างไม้แบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า

- Advertisement -

บ้านยกพื้นหลังเล็ก หน้าต่างไม้แบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า

บ้านยกพื้นหลังเล็ก หน้าต่างไม้แบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า

บ้านยกพื้นหลังเล็ก หน้าต่างไม้แบบเรือนไทยโบราณ มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้า

ขอบคุณภาพจาก – สายธารในม่านหมอก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
saitarn-nai-marnmog.com

- Advertisement -