วันเสาร์ 22 มิถุนายน 2024

traditional-thai-homestay-surrounded-by-beautiful-nature-11

บ้านไม้ยกพื้นสูง แบบไทยโบราณ ล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติ มีชานเรือน ชานระเบียง

บ้านไม้ยกพื้นสูง แบบไทยโบราณ ล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติ มีชานเรือน ชานระเบียง

traditional-thai-homestay-surrounded-by-beautiful-nature-10
traditional-thai-homestay-surrounded-by-beautiful-nature-12