วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

100-year-old-wooden-house-of-malay-01

บ้านไม้ยกพื้น 100 ปี บรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติ
100-year-old-wooden-house-of-malay-06